ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Γενικο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

BigLogoImage

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Η πρόσβαση αφορά:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

μέλη ή εκπροσώπους Φορέων που επιθυμούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εκτελώντας τις απαραίτητες αιτήσεις: Αίτηση Εγγραφής, Υποβολή Καταστατικού, Πρόσθετα Στοιχεία Εγγραφής

ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

α) που επιθυμούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εκτελώντας τις απαραίτητες αιτήσεις: Αίτηση Εγγραφής (Για Ειδικό Μητρώο).

β) που είναι ήδη μέλη του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για όλες τις διαδικασίες τήρησης του μητρώου: Αιτήσεις Τροποποίησης, Αιτήσεις Βεβαιώσεων Μεταβολών, Αιτήσεων Πιστοποιητικών, Αιτήσεων Διαγραφής και Πρόσθετων Στοιχείων Διαγραφής

Παρακαλούμε μελετήστε το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 4430/2016, ΥΑ 61621/Δ5.2643) πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησής σας.

Σε αυτή τη σελίδα είναι επίσης διαθέσιμα Πρότυπα εγγραφα (Καταστατικά, αιτήσεις κ.α), τα οποία σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε.

Για να εισέλθετε στο συστημα, θα πρέπει να χρησιμοποίησετε τους κωδικούς taxisnet που αντιστοιχούν:

α) στο ΑΦΜ ενός εκπροσώπου του Φορέα, αν πρόκειται να υποβάλετε αίτηση εγγραφής ή πρόσθετων στοιχείων εγγραφής Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων. (Προσοχή: Για την υποβολή αίτησης πρόσθετων στοιχειών εγγραφής απαιτείται η χρήση του ΑΦΜ με το οποίο υποβλήθηκε η αρχική αίτηση εγγραφής)

β) στο ΑΦΜ του ίδιου του Φορέα, για αίτηση εγγραφής ΚΟΙ.Σ.ΠΕ ή άλλων Φορέων (εκτός Κοιν.Σ.Επ και Συν.Εργαζομένων) ή για οποιαδήποτε άλλη αίτηση (τροποποιήσης, πιστοποιητικού

Εγχειρίδιο χρήσης κατεβάστε εδώ.

Εγγραφές Γενικoύ Μητρώου Φορέων Κ.Αλ.Ο (28-05-2024) εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες (θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες κα) και υλικό (Πρότυπα Καταστατικά, Υπεύθυνες δηλώσεις) παρακαλούμε επισκεφθείτε το portal της Ειδικής Γραμματείας Κ.ΑΛ.Ο https://kalo.gov.gr.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU